Skatt

Vi hjälper dig med komplexa skattefrågor

Skatt är ett komplext ämne. För både små och stora företag gäller det att hålla sig ständigt uppdaterad på gällande regler och ha en långsiktig skatteplanering.

Vi hjälper dig och ditt företag med råd kring komplexa skattefrågor inom exempelvis bolagsskatt, individbeskattning och transaktionsskatt.

Vi anpassar oss efter dina behov

  • Anlita oss så mycket eller lite du vill
  • Specialister på ägarledda företag
  • Proaktivt bollplank till dig som ägare eller företagsledare

Kontakta oss så går vi igenom dina behov och skriver en offert.

Så jobbar vi med skatt

Deklaration och beskattningsfrågor samtliga företagsformer

Ombildning och omstrukturering

Skatteplanering

Transactions

Due diligence

Vanliga frågor om skatt

För beskattningsår som har börjat den 1 januari 2021 eller senare är skatten 20,6 procent.

Vinsten i verksamheten är dina intäkter minus dina kostnader. Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter eftersom du inte vet exakt hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret, innan skatteberäkningen är klar. Beloppet som blir kvar av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott.

Överskottet av näringsverksamheten tillsammans med övrig lön/inkomst av tjänst = förvärvsinkomster som beskattas progressivt med kommunalskatt och statlig inkomstskatt.

Bli kund hos Rådek

Kontakta oss idag så återkommer vi så snabbt vi kan.

Vilka tjänster är du intresserad av?