Öppenhet och insyn

Öppenhet och insyn

Denna rapport om öppenhet och insyn offentliggörs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 och avser räkenskapsåret som slutar 30 juni 2022.