Arbetsrättsexperten: Rätt till sex veckors semester?

Måste arbetsgivaren alltid godkänna den av arbetstagaren begärda semestern? När får arbetsgivaren säga nej? Om detta skriver Anneli Lönnborg, Advokatfirman Nova i en krönika på tidningenresultat.se.

Semesterlagen är till stor del tvingande. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan träffa överenskommelse om att göra avsteg från semesterlagens bestämmelser, för avsteg från lagen krävs överenskommelse genom kollektivavtal. Arbetsgivare är skyldig att senast två månader innan semesterns början meddela arbetstagaren om semestern beviljas eller inte. Arbetstagaren ska ha fått besked om denne får begärd semester eller inte två månader innan semestern är tänkt att börja.

Som huvudregel gäller att arbetstagare har rätt till fyra sammanhängande veckors ledighet under perioden juni till och med augusti, skriver Anneli Lönnborg i krönikan. Om särskilda skäl finns har arbetsgivaren emellertid rätt att neka arbetstagaren fyra veckors sammanhängande sommarledighet. Vad som menas med särskilda skäl måste, som ofta, bedömas från fall till fall.

Anneli Lönnborg lyfter också att det finns fall när arbetstagare inte vill ta ut någon sommarledighet. Så länge det passar arbetsgivarens verksamhet får arbetstagaren förlägga sin semesterledighet när som under året. Det finns dock krav på att arbetstagare under året ska ta ut minst 20 dagar semesterdagar, givetvis under förutsättning att så många dagar är intjänade.

Som svar på frågan: Rätt till sex veckors semester? Det ska mycket till för att arbetsgivaren ska neka denna rätt så länge arbetstagaren har kvar tillräckligt med intjänade semesterdagar och/eller föräldradagar.

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Dela den här artikeln